loader
Ürgüp Belde ve Köyleri

Ürgüp Belde ve Köyleri

Akçaören
Köyün adı, 1927 yılı kayıtlarında Akçaviran olarak geçmektedir. 2000 yılından sonra Başdere beldesine mahalle olarak bağlandı. 12 Kasım 2012 tarihinde kabul edilen 6360 sayılı yasa çerçevesinde Başdere Belde Belediyesi’nin kapatılması üzerine 2014 yılında tekrar köye dönüştürüldü. Köy, Ürgüp ilçe merkezine 20 km uzaklıktadır.

Akköy
Köyün adı 1927 yılından beri aynıdır. Köy; Nevşehir iline 34 km, Ürgüp ilçesine 16 km uzaklıktadır.

Aksalur
Aksalur, Ürgüp’ün 8 km doğusunda bulunan Nevşehir ili sınırları içindeki kasaba. Kuruluşu tam olarak bilinmemekte birlikte 1701 yılında Topuz Dağı’nın güneydoğu yamacındaki kayaların oyulmasıyla ilk etapta Ağcaşar Köyü, ardından da Salur köyü kurulmuştur. 1958 yılında bu iki köyün birleşmesi neticesinde 11 Nisan 1958 günü Resmî Gazetede yayınlanarak Aksalur Kasabası kurulmuştur. 1960 yılında oluşturulan imar planının ihtiyaçlara cevap vermemesi nedeniyle, 1991 yılında bu plan yenilenmiştir. Kapadokya sınırlarının dışarısında olması nedeniyle turistik faaliyetlere kapalı kalan Aksalur’da 2002 yılında yapılan çalışmalar sonucun dünyanın en eski şarap üretim merkezi bulunmuştur. Bu haber aynı yıl Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanmıştır.

Ayvalı
Köyün adı 1476 yılı kayıtlarında Aravani, 1927 yılı kayıtlarında da Aravan olarak geçmektedir. Köy; Nevşehir iline 28 km, Ürgüp ilçesine 10 km uzaklıktadır.

Bahçeli
Köyün adı 1900 yılı kayıtlarında Mamasun, 1927 yılı kayıtlarında da Momusun olarak geçmektedir. Köy; Nevşehir iline 20 km, Ürgüp ilçesine 29 km uzaklıktadır.

Başdere
Yerleşim, daha önceleri Başköy adıyla bir köy iken, 29 Şubat 1972’de “Başdere” adıyla belde belediyesine dönüştü. Kasabanın belediye statüsü, nüfusunun 2000 kişinin altına düşmesi üzerine 2013 yılında sona erdi.
Köy; Nevşehir iline 40 km, Ürgüp ilçesine 20 km uzaklıktadır.

Boyalı
Köyün adı 1928 yılından beri aynıdır. Köy; Nevşehir iline 29 km, Ürgüp ilçesine 10 km uzaklıktadır.

Cemilköy
Köyün adı 1905 yılı kayıtlarında Zalela, 1928 yılı kayıtlarında da Cemil olarak geçmektedir. Köy; Nevşehir iline 33 km, Ürgüp ilçesine 15 km uzaklıktadır.

Çökek
Köyün adı 1928 yılından beri aynıdır. Köy; Nevşehir iline 27 km, Ürgüp ilçesine 9 km uzaklıktadır.

Demirtaş
Köyün adı 1927 yılından beri aynıdır. Köy; Nevşehir iline 35 km, Ürgüp ilçesine 17 km uzaklıktadır.

İbrahimpaşa
Köyün adı 1928 yılı kayıtlarında Babayan olarak geçmektedir. Köy; Nevşehir iline 12 km, Ürgüp ilçesine 14 km uzaklıktadır.

İltaş
Köyün adı 1927 yılı kayıtlarında İldeş olarak geçmektedir. Köy; Nevşehir iline 34 km, Ürgüp ilçesine 16 km uzaklıktadır.

Karacaören
Köyün adı 1927 yılı kayıtlarında Karacaviran olarak geçmektedir. Köy; Nevşehir iline 23 km, Ürgüp ilçesine 5 km uzaklıktadır.

Karain
Köyün adı 1927 yılından beri aynıdır. Köy; Nevşehir iline 27 km, Ürgüp ilçesine 9 km uzaklıktadır.

Karakaya
Köyün adı 1927 yılından beri aynıdır. Köy; Nevşehir iline 39 km, Ürgüp ilçesine 23 km uzaklıktadır.

Karlık
Köyün adı 1927 yılından beri aynıdır. Köy; Nevşehir iline 31 km, Ürgüp ilçesine 13 km uzaklıktadır.

Mazı
Köyün adı 1926 yılından beri aynıdır. Köy; Nevşehir iline 38 km, Ürgüp ilçesine 20 km uzaklıktadır.

Mustafapaşa
Köyün adı, 1476 ve 1927 yılı kayıtlarında Sinason olarak geçmektedir. 1966 yılında beldeye dönüşen kasabanın belediye statüsü, nüfusunun 2000 kişinin altına düşmesi üzerine 2013 yılında sona erdi.
Köy; Nevşehir iline 23 km, Ürgüp ilçesine 5 km uzaklıktadır.

Ortahisar
En belirgin yapısı Etiler zamanında oyulmuş, 1200 m rakımlı 86 m yükseklikteki Ortahisar Kalesi’dir. Kale hem stratejik hem de yerleşim amacıyla kullanılmıştır. Kalenin eteklerinde Kapadokya’nın karakteristik sivil mimari örnekleri bulunmaktadır. Ayrıca hemen hemen tüm vadilerin yamaçlarına oyulan kaya depolarında yörede yetişen patates ve elma, Akdeniz Bölgesi’nden getirilen portakal ve limon saklanmaktadır.

Ürgüp’ün 5 km batısında ve Nevşehir yolu yakınındadır. 1916 yılında kasaba olmuştur. Doğal güzellikleri ve tarihsel özellikleriyle ilgi çekici bir kasabadır. Kavak, İbrahim Paşa ve Ortahisar’ın içinde yer aldığı vadi Damsa çayı vadisine ulaşır. Bu vadinin Damsa çayı yakınları Üzengi deresi adını alır. Doğal özellikleri içme suyu, maden suları olan bir yerdir. Ortahisarın ortasında dev bir peri bacası olan bir kale vardır. Bu kaleye yabancılar şato da derler. İçi oyuktur. Oda ve salonlar vardır. Tepesine çıkmak zor ise de oradan görülen çevre güzelliği yorgunlukları gideridir. Ayrıca kasabanın çevresinde de pek çok kilise vardır. Talaş deresi bu bakımdan çok ilgi çeker. Orta hisarda evler kaleye doğru basmak basamak yükselir. Son yıllarda Nevşehir yoluna doğru düzlükte yeni doğal karakteristik yapıya uygun renkli kesme taşan evler yapmışlardır. Bölgedeki kayalar sit alanı olarak belirlenmiştir. Atik ve Cedit adlarında iki mahalleden oluşur. Doğal güzellikleri eski tarihsel yapıları ilginç narenciye ambarları göreme kaya kiliselerine yakın oluşu turislerin rağbet göstermelerini sağlar. Ortahisar vadilerinde son derece ilginç manastır ve kiliseler bulunmaktadır. Bunlar Sarıca Kilise, Cambazlı Kilise, Tavşanlı Kilise, Balkan Deresi Kiliseleri, Hallaç Dere Manastırı’dır.

Sarıhıdır
Köyün adı 1927 yılından beri aynıdır. Köy; Nevşehir iline 23 km, Ürgüp ilçesine 16 km uzaklıktadır.

Sofular
Köyün adı 1927 yılı kayıtlarında Sofiler olarak geçmektedir. Köy; Nevşehir iline 34 km, Ürgüp ilçesine 18 km uzaklıktadır.

Şahinefendi
Köyün adı 912 yılı kayıtlarında Süveş veya Söveşe olarak, 1926 yılı kayıtlarında da Söveş olarak geçmektedir. Köy; Nevşehir iline 40 km, Ürgüp ilçesine 22 km uzaklıktadır.

Taşkınpaşa
Köyün adı 912 yılı kayıtlarında Tâmisa, 1926 yılı kayıtlarında da Damsa olarak geçmektedir. Köy; Nevşehir iline 36 km, Ürgüp ilçesine 18 km uzaklıktadır.

Ulaşlı
Köyün adı 1927 yılından beri aynıdır. Köy; Nevşehir iline 25 km, Ürgüp ilçesine 7 km uzaklıktadır.

Yeşilöz
Köyün adı 1900’lerde Agios Theodoros, 1927 yılı kayıtlarında da Tağar olarak geçmektedir. Köy; Nevşehir iline 35 km, Ürgüp ilçesine 17 km uzaklıktadır.

Bültene kayıt olun,
Ürgüp için yenilikleri kaçırmayın!
Arama Yap